REİKİ HAYAT DANIŞMANLIK

  "Hayat güzeldir ve yaşamaya değerdir."

    Evrensel yaşam enerjisi sürekli akmakta...
    
Akışa farkındalığımızla şükürle güvenelim...                                                      EĞİTİM TALEBİ 
    Bolluk içinde yaşıyoruz bunu sevgiyle kabul edelim...
    
    ŞULE PAK                                                                                        Tel. 0541 556 90 46 (whatsapp)
     

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

 Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi


Akaşik Kayıtlar Nedir?

"Akaşik Kayıtlar" kavramı birçok dilde birden çok karşılığı olan incelenmeye, öğrenilmeye değer özellikler taşır. Akaşik kayıtlar geçmiş, şimdiki ve gelecekteki herşeyin bilgisini taşır. Başka bir deyişle yaradılışın başından sonuna kadar tüm bilgiyi içinde barındıran bir tür arşivdir.

Her düşünce, kelime, niyet, duygu ve eylem enerji oluşturur ve kaydedilir. Akaşik Kayıtlar, bizim bu enkarnasyonumuza kadar geçirmiş olduğumuz bütün yaşamlarımızda sahip olduğumuz bilgilerin depolanmış olduğu bellektir.

Akaşik Kayıtlar ya da diğer bir ismi ile Yaşam Kitabı'nda bireysel ya da evrensel her şey (tüm oluşlar, tüm yaşamlar, düşünceler, duygular, kelimeler, niyetler vs.) zaman ve mekan olmaksızın mevcuttur.

Her ruhun kaydı benzersiz belli bir frekanstadır, evrenin enerjileri içine kodlanmış bir parmak izi gibidir. Kayıtlar bireyleri ileriye taşımak, şifa, başarılı olmak ve gerçeği öğrenmeye yardımcı olur. 

 

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi, kişinin ruhunun çektiği acının kaynağını temizler, bu temizlik karmik ve enerjisel düzeyle sınırlı değildir. Böylece sonsuz ve gereksiz acıyı durdurabilir. Kişi burada ve şimdi özgür olabilir.

Travmatik olumsuz yaşam deneyimleri yoluyla geçmiş yaşamlarından birikmiş enerjik kısıtlamalar, negatif bağlılıklar ya da negatif karmaların hepsinin kaydına sahip ruhunuz temizlenecektir. Böylece bedensel, zihinsel, duygusal ve spiritüel (ruhsal) bedenler bundan böyle acı, kısıtlama ve rahatsızlık gibi olumsuz programlardan özgürleşecek.

Bu, kişinin en yüksek hayrına olmayan, negatif düşünce ve duygusal programlamanın tutsağı olmasını önler.

Karmik bağlar, geçmiş yaşam ilişkileri, geçmiş yaşam travmaları ve Akaşik Zaman Çizgisi üzerinde gelecekteki olası sonuçlar saflaştırılıp, temizlenir böylece en yüksek sonuçlar kişinin yaşamında gerçekleşmeye başlar. Bu arınma işlemi sırasında haksız karma silinecektir.

Kişinin Yaratıcı Kaynak ile birlik, kendini bilmek, amaç, bolluk – bereket ve gelişim doğrultusundaki blokajlar bu sistemin güçlü şifa enerjisiyle temizlenecektir.

Bağımlı olunmuş kalıplar, başarısızlığa neden olan davranışlar, negatif alışılmış tepkiler - yanıtlar temizlenecektir ve yeni ışığın girişi sağlanacaktır. Böylece varlığımızın etkili yolları benimsenir.

Enerjik blokajlar nötralize edilecek, temizlenecek ve serbest kalacaktır. Böylece kişi bu blokajlardan kalıcı olarak özgürleşir. Bu da kişinin Daha Yüksek, Daha Net ve Daha Aydın alanda yaşamasını sağlar.

Bu uyumlama kişinin enerjisini yenileyecek, canlandıracak ve temizleyecektir böylece kişi varlığının doğal bir durumu içinde yaşayabilecek ve enerjik imzası yükselecektir. 


Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi nin Faydaları

   • Ruhsal gelişim hızlanır

   • Geliştirilmiş Manevi Rehberlik

   • Aile, arkadaşlar, sevgili ile sağlıklı etkileşimler

   • Kişinin en yüksek hayrına olan davranışların benimsenmesi

   • Kalbindeki arzuları gerçekleştirmek

   • Geçmişin etkilerinden kurtulmak

   • Sorunlu düşünme şeklinden özgürleşmek

   • Geliştirilmiş Manevi Hediyeler

   • Geçmiş yaşam ve/ya da karmik etkilerin şifalanması

   • Psişik kirlilikler/negatifliklerin temizlenmesi

   • Kaynak ile daha büyük birlik bilinci içinde olmak

   • Daha fazla Yaşam Gücü

   • Enerjisel olarak daha yüksek titreşimler 

Sisteme bir kez uyumlandıktan sonra siz de başkalarını bu sisteme uyumlayabilirsiniz.


Yorumlar - Yorum Yaz