REİKİ HAYAT DANIŞMANLIK

  "Hayat güzeldir ve yaşamaya değerdir."

    Evrensel yaşam enerjisi sürekli akmakta...
    
Akışa farkındalığımızla şükürle güvenelim...                                                      EĞİTİM TALEBİ 
    Bolluk içinde yaşıyoruz bunu sevgiyle kabul edelim...
    
    ŞULE PAK                                                                                        Tel. 0541 556 90 46 (whatsapp)
     

Karmik İlişki Temizliği

Karmik İlişki Temizliği

Karmik ilişkileri temizleyici, karmik olarak başlatılmış koşul veya bariyerlerin ileriki şifalandırılmalarını ve serbest bırakılmalarını sağlamak için sizin sübtil enerji bedenlerinizde çalışacaktır.

Aydınlatma ve temizleme işlemleri bütün enerji bedenlerde – fiziksel, eterik, duygusal, zihinsel ve spritüel tüm bedenlerde yer alacaktır. Bu temizlik karmik ilişkilerdeki tüm karmik kalıpları ortadan kaldıracaktır böylelikle, yaşamınız ve başkaları ile olan ilişkileriniz dönüşüme uğrayacaktır.


İlişkilerinizi etkileyen karmik kalıpların bilinçsel bilgilerini blokaja eden her şeyi yok edecektir. İstenmeyen yıkıcı geçmiş yaşam kalıplarını çözecektir. Kişisel gelişim ve daha uyanık bilinç sağlayacaktır.

Karmik ilişki temizleyici, ilişkilerinizde sevdiğiniz kişilerde bile size faydası olmayan, sürekli tekrarlanan eski kalıpları, saklı, bilinçsiz etkileri ortadan kaldıracaktır. Böylece, ilişkilerdeki karmik etkileri tanımanıza ve geçmişin sınırlandırılmalarından öteye gidebilmenize yardımcı olur. Bu da, diğer ruhların yaşamınıza getirdiği derslerin; farkındalığın hediyeleri olarak, karşılamanızı sağlar.

Karmik ilişkileri temizlemek, geçmiş travmaları şifalandırır, korkuları çözer, disfonksiyonel dinamik ilişkileri temizler ve ruhtaki görünmeyen yaraları iyileştirir. Temizlik işlemleri esnasında, yıkıcı döngüler içinde seyreden ilişkilerinizin sebep olduğu, karma ve duyguları serbest bırakırsınız.

Sağlığa negatif etkileri olan, doğuma veya doğum öncesine ait korkunun, öfkenin, kayıp ve terklerin duygusal yaralarını şifalandırır, duygusal ve karmik ilişkileri temizler. Bu temizlik enerjisi, negatif karma ve karmik ilişkileri pozitifliğe dönüştürüp, sizi utanç ve suçluluğun ötesine taşıyarak yardımcı olacaktır. Diğerlerinin negatif düşünce, duygu, niyetlerini, bağlantı ve enerjilerinin etkilerini ortadan kaldıracaktır.

Karmik ilişkileri temizlemek, hayatınızda sürekli aynı deneyimleri tekrarlamak yerine, yeni yaklaşım ve çözümleri geliştirmeyi öğretecektir. Bu güçlü enerji, negatif kalıpları öyle bir dönüşüme uğratacaktır ki, sevdiklerinizde daha bilinçli, sevecen ve etkileşimli davranışları seçeceksiniz.

Eskiler temizlendikçe, size bir yeni idrak, anlayış gelecektir, böylelikle sizi mutluluk, neşe ve özgürlükten uzak tutan karmik yaraların gücü altında olmak yerine, daha iyi ilişkiler kurabilmeyi bileceksiniz. Sonuç olarak, kendi kaderinizi seçmekte ve geleceğinizi şekillendirmekte özgürsünüz.

Sıklıkla, bir karmik bağlantının şifalanması normalde ömür boyu sürebilir ama karmik ilişki temizleme enerjileri ile bir anda alınması gereken ders alınır ve kişi serbest kalır böylece, ilişki serbest bırakılır veya o kişi ile devamlı olarak sevgi çerçevesinde kutsal bir ilişki oluşturulur.

Sisteme bir kez uyumlandıktan sonra siz de başkalarını bu sisteme uyumlayabilirsiniz.

 


Yorumlar - Yorum Yaz