REİKİ HAYAT DANIŞMANLIK

  "Hayat güzeldir ve yaşamaya değerdir."

    Evrensel yaşam enerjisi sürekli akmakta...
    
Akışa farkındalığımızla şükürle güvenelim...                                                      EĞİTİM TALEBİ 
    Bolluk içinde yaşıyoruz bunu sevgiyle kabul edelim...
    
    ŞULE PAK                                                                                        Tel. 0541 556 90 46 (whatsapp)
     

10 Beden Uyumlaması

ON BEDEN UYUMLAMASIOn beden uyumlaması insana ait olan “on beden modeli” Yogi Bahjan tarafından kişinin zihin, beden ve ruh tanımlamasını yapmak için kullanılmıştır. Batı dünyasına, Kundalini yogayı tanıtan aynı yogidir.

 

Bu sistemde bulunan beden tiplerinin taslağı aşağıdakilerdir:

1) Fiziksel beden

2) Zihinsel bedenler ( olumsuz zihin, olumlu zihin, nötr zihin)

3) Enerji bedenleri (ruhsal beden, altıncı beden (kavisli hat), aura bedeni, pranik beden, sübtil beden, radyant beden)

Bu bedenlerin hepsi dengede olduğunda mükemmel insan olma potansiyeline sahip olabilir ve en uygun sağlık, refah düzeyine gelebiliriz.

Bizlere ait bütün bedenleri bir araya getirerek bir bütün oluşturabiliriz. Bu bedenler dengede olmadıkları zaman hastalık ve rahatsızlıklar ortaya çıkar. Yogi modeline göre, hastalıklar önce ruhsal düzeyde başlar, sonra zihinsel düzeyde gelişir, ve son olarak da fiziksel düzeyde yön bulur.

Bu on bedenin her birinin dengelenmesi ve iyileşmesi sağlık, refah ve mutluluğu da beraberinde getirir ve aynı zamanda diğerlerini de iyileştirmek adına bütünsel bir model teşkil edebilir.

 

Bu sistemde yapılan uyumlamalar sırasıyla şunlardır:

1) Birinci beden - ruhsal beden

2) İkinci beden - olumsuz zihin

3) Üçüncü beden - olumlu zihin

4) Dördüncü beden - nötr zihin

5) Beşinci beden - fiziksel beden

6) Altıncı beden - kavisli hat

7) Yedinci beden - Aura bedeni

8) Sekizinci beden - pranik beden

9) Dokuzuncu beden - sübtil beden

10) Onuncu beden – radyant beden

Sisteme bir kez uyumlandıktan sonra siz de başkalarını bu sisteme uyumlayabilirsiniz.


On Beden Uyumlaması (10 uyumlama)   

İletişim için buraya tıklayın


Yorumlar - Yorum Yaz